Om nyhavn

Nyhavn er typisk dansk. I 450 år udvidede den lille by København ikke sine grænser indtil i 1617, hvor kong Christian 4. grundlagde Christianshavn og dermed udvidede byens omfang. Udviklingen af den gamle hovedstad begyndte og i 1671, påbegyndte kong Christian 5. udgravningen af den ”Nye Havn”.Siden da har den kunstige kanal i mere end 300 år dannet ramme om et pulserende liv. Værtshuse, fornøjelse og ”gavmilde” kvinder har altid været en del af Nyhavns karakter, og i løbet af årene har havnens billedlige huse været hjem for velkendte kunstnere som H.C. Andersen, der engang boede i nummer 67, og adskillige balletdansere og digtere.Når man ser ned ad Nyhavn, kan man erindre H.G.F. Holms omhyggelige vandfarver.Kunstneren boede i nummer 55 og blev kaldt ”Fattigholm”. Han døde i 1861 og blev, som så mange kunstnere, berømt efter sin død. Hans malerier af gader og huse i København er udstillet på museer og kan købes for svimlende beløb.”Fattigholm” og andre af tidens kunstnere frekventerede konditoren, der lå i Store Strandstræde. Hans Christian Andersen, der i sin samtid var en berømt eventyrfortæller, besøgte også konditoren. H.C. Andersen er sandsynligvis den dansker, der er mest berømt for sine forfatteregenskaber.

Find os på facebook

Nyhavn arbejder sammen med

Nyhavn Erhvervsforening I Address: Nyhavn 45 DK-1051 Copenhagen, Denmark I E-mail: info@nyhavn.comCVR/VAT: 1869 8080